Fornavn
Efternavn
E-mail
Hvilken klasse går du i?

Indledende bemærkninger om offentliggørelse af billeder

Offentliggørelse af billeder (herunder videooptagelser) af genkendelige personer på internet, hjemmesider, sociale medier, i skriftligt oplysningsmateriale og lignende betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Persondatalovens regler og persondataforordningens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted.  

Ifølge Datatilsynet skelnes der mellem ”portrætbilleder” og ”situationsbilleder. ”Portrætbilleder”, hvor enkelte elever er særskilt i fokus, er omfattet af krav om samtykke til offentliggørelse; ”situationsbilleder” fra skolens dagligdag kan offentliggøres uden videre. (Læs evt. mere på www.datatilsynet.dk) 

Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School (herefter benævnt KG) ønsker i det følgende at indhente dit samtykke til at måtte anvende billeder, hvor du er afbilledet (”portrætbilleder”). 

Formålet med at kunne anvende billeder, hvor du er afbilledet, er bl.a. at kunne vise, hvilke aktiviteter, der finder sted på KG samt at illustrere dagligdagen på skolen.

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed tilladelse til, at KG må benytte billeder, hvor jeg er på*:

- i skolens elevblad

- i "blå bog", når jeg bliver afgangselev

- på KGs hjemmeside

- på KGs Facebookside

- på KGs  Instagramside/-profil 

- på KGs Snapchat

- på KGs Vimeoside

- på KGs Flickrside

- på Youtubeklip offentliggjort af KG

- i skriftligt materiale om KG

* Tilladelsen gives under den forudsætning, at hverken mit cpr.nr., navn eller andre personoplysninger bliver bragt sammen med billederne, samt at billederne bliver brugt i en sammenhæng, der er ikke krænkende for mig som person.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at trække din samtykkeerklæring tilbage, kan du kontakte skolens kontor. Tilbagetrækning af samtykke kan dog ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Selv om du har svaret nej til at give samtykke til ovenstående, kan der godt opstå situationer på skolen, hvor du risikerer at komme i fokus på et billede. Det er som regel tydeligt, når der bliver taget billeder på KG, og du har derfor som elev på KG selv et medansvar for at undgå sådanne situationer ved enten at flytte dig eller ved at henvende dig til fotografen. Skulle der alligevel blive offentliggjort et billede af dig, som du ønsker slettet, skal du henvende dig til skolens ledelse.

OK - jeg har forstået.